Oma ammattiliitto vastike- ja pakkotyöläisille

fists-in-the-air

Tuhannet ihmiset puurtavat puoli-ilmaiseksi erilaisissa työllistämistöissä ja -projekteissa, työtoiminnassa, avotyössä tai kuntouttavassa työssä, johon heidät on tavalla tai toisella pakotettu. Monet heistä ovat valmiiksi heikossa yhteiskunnallisessa asemassa olevia ihmisiä: opiskelijoita, maahanmuuttajia, sairaita, kehitysvammaisia, vankeja tai muuten järjestelmän syrjimiä.

Viranomaisten uhkauksilla, sanktioilla, velvotteilla ja suorilla pakkokeinoilla ollaan synnytetty kahden kerroksen työmarkkinat. Nykyinen työvoimapolitiikka tukee tällaista kehitystä entisestään.

Työhön pakottaminen on aina väärin. Jos yhteiskunta ei pysty rakentumaan ihmisten halujen ja toiveiden pohjalta ja tukemaan näiden toteutumista, ei sellainen yhteiskunta palvele enää tarkoitustaan ja siitä on päästävä eroon.

Koska nykyisen lainsäädännön puitteissa työ on rangaistuksen tai köyhyyden pelossa käytännössä pakko hyväksyä, ja kuka hyvänsä voidaan asettaa mihin työpaikkaan tai työtehtävään tahansa, muodostavat tällaisia vastike- ja pakkotöitä tekevät oman työntekijäluokkansa. Tältä pohjalta on perustettu Vastike- ja pakkotyöläisen ammattiliitto VAPAA, jonka tehtävänä on huolehtia vastike- ja pakkotyöläisten eduista sekä ajaa ja puolustaa heidän oikeuksiaan.

Vastike- ja pakkotyö on mahdollista hyväksyä vain tilanteessa, jossa tällaiseen työhön joutuneella on täysivaltainen ja loukkaamaton oikeus osallistua päätöksentekoon työpaikalla. Jos emme saa itse päättää mitä teemme, missä, miksi ja kenen rikastuttamiseksi, vaan virkamiehet sanelevat nämä puolestamme, täytyy meillä silloin olla oikeus vaikuttaa niihin olosuhteisiin, joihin meidät on rangaistusten uhalla pakotettu, sekä siihen mitä pakkotyöllämme tuotetaan.

On aika järjestäytyä!